Gestaltterapi

Gestaltterapi
 • Betonar relationernas betydelse
 • Strävar efter att etablera individen i en situation av frihet, val och ansvar
 • Betraktar ångest och kriser som existentiellt öppnande möjligheter

  Relationer

Gestaltterapi
 • Parterapi
 • Problem i nära relationer
 • Klicka här för att Testa din SJÄLVMEDKÄNSLA

Medberoende

Gestaltterapi
 • Aktivt Föräldraskap
 • EQ-dockan Friendy

Föräldrautbildning

Gestaltterapi
 • Aktivt Föräldraskap
 • EQ-dockan Friendy

Varmt välkommen hit!

Vad har förhållande, föräldraskap, arbetsplatser, organisationer gemensamt? Jo, RELATIONER! Håller du med om det? Tycker du att det är svårt att skapa och upprätthålla goda realtioner? Då har du kommit till rätt person för jag är expert på just det.
RELATIONER! Jag har mer än 10 000 timmars träning i detta fenomen som vi kallar relationer.

Relationer på jobbet

 • Om relationer på jobbet

Nära relationer

 • Om nära relationer

Relationen till dig själv

 • Relationer till dig själv. Här kan vi t.ex. ta reda på om du har självkritiska tankar och vilka de är. Du får hjälp och stöd att bli medveten om hur de påverkar dig.
 • Se en 3 min video om SJÄLVMEDKÄNSLA