Föräldrautbildning

Hur kan jag bli en bättre förälder? 

Denna fråga ställer sig många av oss och vi har en önskan om att hitta ett mer moget och insiktsfullt föräldraskap för oss själva i kontakten med våra barn och andras barn. Ibland anstränger vi oss så mycket för att göra ”rätt” att vi glömmer bort att vara oss själva. Vi önskar oss patentlösningar eller universallösningar men tyvärr (eller kanske lyckligtvis) finns inte det.

Däremot finns det mycket att lära och utveckla som kan underlätta för oss i vår roll som föräldrar och vuxna runt barn och ungdomar. Jag håller föräldrautbildningar i AKTIVT FÖRÄLDRASKAP. Kurserna vilar på en vetenskaplig psykologisk grund kring orsak och verkan i mellanmänskliga relationer.

På Active Parentings hemsida kan du läsa mer