Gruppterapi

I en gruppterapi samlas ett antal personer och samtalar kring ett gemensamt eller flera olika problem.  Hur gruppen är sammansatt beror på vad som ska behandlas.

Som ett alternativ till individualterapi utförs många terapeutiska processer även i grupp. Gruppen kan vara samlad runt ett gemensamt problem och behandla olika svårigheter och frågeställningar, men den kan också vara fokuserad på en specifik problemställning som till exempel medberoende . Ofta har gruppen en jämn könsfördelning och består av 8-10 deltagare som inte känner varandra till en början.

Fördelar med att gå i grupp kan vara att du möter andra som har liknande problem. Personer som kan känna igen sig i dina erfarenheter och upplevelser och du i deras. Det i sig kan vara mycket läkande. Synergieffekterna av att gå i grupp är att du, även när du inte är i fokus, får igång en inre process och upptäcker nya aspekter av dig själv med hjälp och stöd av terapeuten och gruppen. Den ekonomiska fördelen är att du får en lägre kostnad än om du går i individualterapi.

Jag har grupper både dag- och kvällstid.

Kontakta mig för mer information 

mobil: 0709 535 003

e-post: human being@live.se