Individualterapi

Det finns lika många orsaker till varför vi söker oss till terapi som det finns människor.

En av orsakerna som brukar vara gemensam för oss alla,är en längtan efter en förändring eller att en situation kan ha tvingat fram en förändring.

Kanske har vi tröttnat på det gamla, och vill förhålla oss på ett nytt sätt till livet. Vi kanske har uppnått allt vi önskar utåt sett både personligt och yrkesmässigt och ändå känns det tomt inombords. Det känns så meningslöst trots allt vi har skapat och vi längtar efter något mer, en större mening med livet.
Det kan också vara någon förändring som vi inte har valt, vi kan ha mist vårt jobb, blivit sjuka, vår partner vill skiljas, eller någon nära anhörig kan ha blivit svårt sjuk eller avlidit. Alla förändringar leder till något nytt och det kan i början kännas skrämmande.

Vanliga teman i individuell terapi kan vara att

  • öka förståelsen för dig själv och din egen historia
  • övervinna inre hinder och rädslor.
  • läka själsliga sår
  • se vad som orsakar relationsproblem
  • du mår dåligt och vet inte varför
  • stärka din självkänsla
  • du vill känna dig mer hel och trygg i dig själv
  • öka förmågan att tänka, känna och handla självständigt
  • öka förmågan att njuta, leka och skapa

Att gå i samtalsterapi hjälper oss att skapa inre trygghet och frihet och vi får större möjligheter att välja det liv vi vill leva. Vi märker också ofta hur vi får lättare att hantera och vara i våra relationer. I början av samtalsterapin kan det kännas som om vi tar ett steg tillbaka och det är de känslor och svårigheter som vi har tryckt undan som nu kommer upp till ytan och för kanske första gången möter vi våra känslor fullt ut. Detta är helt naturligt och så småningom märker vi att vi får en ökad medvetenhet, fler valmöjligheter och en känsla av större mening med våra liv.

Om du vill veta mer kontaktar du mig på

Epost: humanbeing@live.se
Tel: 0709 535 003