Medberoende

Välkommen!

Mitt namn är Maria Sastre-Kjörling och jag är Gestaltterapeut och har specialiserat mig på relationer och inom området Medberoende och VuxnaBarn. Jag jobbar med individer, par och grupper.

Här på sidan har du möjlighet att ta reda på mer om det högaktuella ämnet; MEDBEROENDE. Hoppas detta lilla axplock hjälper dig i ditt sökande efter information kring begreppet medberoende. Källförteckning över denna information finns i litteraturlistan i min uppsats.

Du kan till exempel läsa om  ”the Holyoake Co-Dependency Index”, som är ett instrument för att mäta graden av medberoende, (det finns översatt till svenska i min uppsats). Delar av Dear’s intressanta forskning från 2005 finns med lite längre ned här på sidan och  Wegscheider-Cruse’s definition av begreppet medberoende finns också med.

Du kan utan kostnad ta del av hela uppsatsen jag skrev 2006 vid Stockholms Universitet; ”ÄR MEDBEROENDE I HÖGRE GRAD UTBRÄNDA/UTMATTADE ÄN EN KONTROLLGRUPP MED EJ MEDBEROENDE STUDENTER?” För att få gratis tillgång till den klickar du här

Här är lite kort vad Dear et al. kom fram till i sin forskning kring medberoende;

Dear et al. (2005) genomförde en tematisk analys av 11 publikationer som ansågs vara de mest betydelsefulla självhjälpsböckerna på bästsäljarlistorna. De fann fyra grundteman för medberoende vilka återges här för att ge en beskrivning av innebörden av begreppet;

  1. Externt fokus – att hela tiden fokusera på andras känslor och sinnesstämningar snarare än på sina egna, att ha tentaklerna utåt, t. ex gentemot en missbrukande familjemedlem eller på annat sätt dysfunktionell nära relation till den grad att man ’glömmer’ sig själv.
  2. Självuppoffrande – att prioritera tillfredsställelse av andras behov framför ens egna, t. ex ”ställa upp” och därigenom också förstärka dysfunktionella beteende- mönster i omgivande relationer.
  3. Försök att kontrollera andra människor – ägnar mycket energi åt att modifiera andras beteenden, t. ex att få dem att sluta dricka.
  4. Undertrycker egna känslor – uttrycker inte eller kan inte identifiera sina egna känslor, svårigheter att hävda och prioritera egen behovstillfredsställelse framför behovstillfredsställelse hos personer i omgivningen.

Wegscheider-Cruse (1990) framhåller i ”Understanding Co-dependency” att komplikationerna som kommer av medberoende kan delas in i tre grupper;

  1. Lågt självvärde
  2. Problem med relationer
  3. Medicinska problem

Om du känner igen dig i beskrivningarna ska du veta att det finns hjälp att få. Här är några organisationer som erbjuder bra hjälp både för vuxna, unga vuxna och barn:

ACA , ALANON, ERSTA VÄNDPUNKTEN

Humanbeing
Maria Sastre Kjörling

Vasagatan 50, Stockholm
Epost: humanbeing@live.se
Tel: 0709 535 003