Om Humanbeing

Varmt välkommen hit!

Min vision och dröm är att alla barn och vuxna ska lysa i sitt eget ljus. Min önskan är att få bidra till så många människors utveckling som möjligt under min livstid.

Här kan du få hjälp med

  • att utforska dina behov så att du på ett medvetet sätt har möjlighet att ta hand om dem. Du får möjligheter att på nya sätt skapa ett mer autentiskt förhållningssätt till dig själv och andra. Tillsammans hittar vi nya redskap för detta.
  • att få syn på vad som är svårigheterna i relationerna på jobbet, till arbetskamrater, chefen.  Att hitta nya strategier för att frigöra energi där den kanske går åt till att ofta undvika att säga vad du behöver, undvika att sätta gränser för vad du vill och dina önskningar.
  • att utifrån din personliga utveckling hitta strategier för hur du kan vara i ditt ledarskap på ett sätt som står mer i linje med dina värderingar och den du är idag.
  • att komma till insikter och ny kunskap om föräldraskap ; vi jobbar med förståelsen för hur våra barn påverkas av vårt sätt att relatera till dem, anknytningsteori.