Parterapi

Att få nära relationer att fungera är inte alltid så lätt.

I en kärleksrelation sätts hela människan på prov. Tillsammans med en terapeut kan du och din partner ge er själva, både som par och individer möjligheten att problematisera, lyssna och reflektera. I parterapi arbetar vi med att ge var och en utrymme att berätta hur den tänker och vill ha det. Ni erbjuds möjligheten att titta på er relation utifrån anknytningsmönster och kontaktstilar. Utgångspunkten är alltid att få till stånd en öppen, respekt och förtroendefull dialog där förändrings-processen kan få en god grogrund.